Home

Vi er først og fremmest en forening som lægger vægt på hygge og fællesskab omkring motion - hvor samværet er i fokus og der skal være plads til store og små såvel som unge og gamle. Vi har mange arrangementer hvert år som i kan tilmelde jer via vores facebookside eller ved at kontakte en af bestyrelsens medlemmer. Kontaktoplysningerne står nederst på siden.

 

Thor motion har åbent når du har tid og lyst til at komme ind og træne.

 

Der vil dog på udvalgte tidspunkter være holdtræning så kan maskinerne være optaget (se opslagstavlen for hold). 

 

 

 

Reglement for Thor motion

 

Kun adgang for medlemmer, I har mulighed for at medbringe en gæst mod betaling af 20 kr. pr. gang.

Nøgler er personlige og må ikke udlånes

Træning i motionscentret er på eget ansvar

Personer under 15 år må træne sammen med sine forældre, under forældrenes ansvar.

Påvirkning/indtagelse af doping og/eller alkohol i motionscentrets lokaler er forbudt.

Rygning er forbudt i motionscentrets lokaler

På dage med hold kan maskinerne være optaget

Ryd op efter dig selv. Husk at slukke og lukke, når du går.

Tøj og indendørssko er påkrævet, når du træner.

Husk at spritte maskinerne efter brug

Børn er velkomne, sammen med voksne og under opsyn.

Drikkevarer betales via mobilepay nr. 27145.

 

Ansvar

 

Al træning foregår på eget ansvar. Thor motion kan ikke drages til ansvar. Reglerne skal til hver en tid følges.  Vi har ingen forsikring som dækker ved eventuelle skader, fejlbevægelser mv.

 

Brud på reglerne/misbrug kan medføre bortvisning.

Oprettelse af abonnement

 

Inden du tilmelder dig Thor motion og samvær Veddum Skelund skal du sikre dig at du har læst reglementet grundigt igennem først.

 

Du tilmelder dig som ny bruger ved at klikke på Nyt medlem Thor motion derefter skal vælge du det abonnement du ønsker nedenfor, alle familiemedlemmer skal oprettes som bruger.

 

Ved oprettelse af familiemedlemskaber skal den første tilmelde sig på knappen Årsabonnement Familie og derefter skal resten af familien tilmeldes på knappen Øvrige familiemedlemmer så der kun bliver betalt abonnement én gang. Familiemedlemskaber gælder for familier på samme folkeregisteradresse.

Der kan anvendes samme mail og telefonnummer på alle familiemedlemmerne

Medlemslogin

Er du medlem kan du logge ind på din egen profil her og rette eller opsige dit abonnement.

Abonnementsbetingelser

 

Køb og betaling af abonnement aftaler

 

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at THOR motion og samvær er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

 

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at THOR motion og samvær må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (12 måneder), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder.

THOR motion og samvær er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

 

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

 

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af THOR motion og samvær eller kunden. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

 

Den årlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra THOR motion og samvær besluttes på generalforsamlingen hvert år. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

 

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

 

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

 

Behandling af personoplysninger

Thor motion og samvær har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

 

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.Ved handel gennem webshoppen på www.thormotion.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre vi, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

 

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

 

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Thor motion og samvær som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

 

En registreret kan til enhver tid over for Thor Motion og samvær gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.